Termosky, fľaše na pitie, termohrnčeky , termokanvice, termonádoby na jedlo

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV

 1. Kto nesie zodpovednosť za vaše osobné údaje

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zákazníkov e-shopu termoo.sk (ďalej len „e-shop termoo.sk“ alebo „webové stránky“). Správcom osobných údajov v zmysle účinných právnych predpisov je spoločnosť Terla s.r.o., IČO: 24261009, so sídlom U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 198183 (ďalej len „správca“), Česká republika. Pokiaľ sa rozhodnete nakupovať alebo navštívite webové stránky www. termoo.sk (ďalej len „webové stránky“), môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, toto spracovanie bude vždy prebiehať v súlade s týmto prehlásením.

 1. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

Termínom „osobné údaje“ v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov sa rozumejú informácie, ktoré sa vás týkajú a ktoré nám umožňujú vás identifikovať buď priamo alebo v kombinácii s ďalšími informáciami, ktoré môžeme mať k dispozícii. Tieto informácie získavame priamo od vás. Môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

Vaše meno a kontaktné údaje (priezvisko, krstné meno, ďalšie meno/mená, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla, užívateľské meno na stránkach);

Informácie o vašich nákupoch a preferenciách na webových stránkach;

Komunikácia, ktorú si s nami vymieňate (napríklad e-maily, listy, telefonáty alebo príspevky a správy na sociálnych médiách)

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky;

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky pomocou cookies alebo podobných identifikátorov. Cookies sú čiastkové informácie ukladané prehliadačom na pevný disk počítača. Umožňujú vám orientovať sa na našich webových stránkach a nám umožňujú ponúkať vám také funkcie, ako je napríklad udržanie prihlásenia k našim webovým stránkam. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies a ako ich môžete odstrániť, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies.

 1. Ako a prečo používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

Na plnenie zmluvy

Keď uskutočníte objednávku prostredníctvom e-shopu termoo.sk, používame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky. Môžeme vás kontaktovať e-mailom a/alebo SMS, aby sme vám poslali potvrdenie o prijatí objednávky, o platbe a stave objednávky. Tým plníme svoje zmluvné záväzky voči vám.

Aby sme vás informovali o našich ponukách, ktoré by sa vám mohli páčiť

Pokiaľ ste sa registrovali na webových stránkach alebo ste už skôr využili služby e-shopu termoo.sk, môžeme vám e-mailom zasielať informácie o našich výrobkoch a ponukách. Informácie, ktoré o vás máme k dispozícii (vrátane histórie nákupov), môžeme využiť na vytvorenie predstavy o vašich preferenciách, aby sme vám posielali informácie o ponukách, ktoré sú prispôsobené priamo vám na mieru. Na základe informácií, ktoré o vás uchovávame, sa vám tiež na internete môže objavovať reklama súvisiaca s e-shopom termoo.sk. Spĺňa to naše obchodné záujmy efektívneho ponúkania našich výrobkov. Pokiaľ od nás nechcete dostávať marketingové posolstvá (napr. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným spracovaním sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú priamy marketing v súvislosti s vašou registráciou / predchádzajúcim využitím služieb e-shopu termoo.sk.

Na zlepšenie našich služieb, splnenia našich administratívnych cieľov a ochranu obchodných záujmov

Medzi obchodné účely, na ktoré budeme používať vaše osobné údaje, patrí účtovníctvo, fakturácia, bezpečnostné a právne účely, štatistické a marketingové analýzy, testovanie systému, údržba a vývoj. Bude to zahŕňať použitie vašich osobných údajov v záujme splnenia našich zákonných povinností, napríklad povinnosti uchovávať záznamy pre daňové a audítorské účely.

Pokiaľ máte námietky proti používaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@ termoo.sk . Aj keď vaše rozhodnutie poskytnúť nám svoje osobné údaje je všeobecne dobrovoľné, pokiaľ nám určité informácie neposkytnete, nemusíme byť schopní splniť niektoré z cieľov uvedených v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov. Napríklad pokiaľ nebudeme poznať vaše prihlasovacie údaje na webové stránky, nebudeme vám môcť zaistiť rezerváciu.

 1. Ako môžeme zdieľať alebo prevádzať zhromaždené údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

dodávateľmi, ktorí nám poskytujú svoje služby, aby nám pomohli prevádzkovať našu obchodnú činnosť a zlepšovať naše služby a skúsenosti zákazníkov; (napr. IT dodávatelia)

vládnymi orgánmi.

Údaje budeme takto zdieľať iba pre vyššie uvedené účely a v súlade s našimi konkrétnymi právnymi povinnosťami.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Informácie týkajúce sa predchádzajúcich návštev e-shopu termoo.sk budeme uchovávať po dobu 10 rokov alebo do uzatvorenia daňového auditu, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Správca môže ďalej spracovávať vaše osobné údaje, pokiaľ ste stále aktívni, tj. navštevujete webové stránky a/alebo využívate služby e-shopu termoo.sk. Pri rozhodovaní o tom, ako dlho uchovávať osobné údaje potom, čo prestanete byť u nás aktívni, vezmeme do úvahy všetky trvalé záväzky, ktoré môžeme mať (napr. uchovávanie informácií na účely účtovníctva), alebo dobu potrebnú na začatie alebo k obhajobe prípadných právnych nárokov. Pokiaľ chcete poznať konkrétnejšie časové termíny, prosím, kontaktujte nás. Spracovávanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane aktivít týkajúcich sa stanovenia vašich preferencií (profilovanie), ukončíme, pokiaľ máte proti takému spracovávaniu vašich údajov akékoľvek námietky, pokiaľ nám oznámite, že si naďalej neprajete, aby sme ďalej vaše údaje pre účely priameho marketingu spracovávali. Rovnako nebudeme naďalej spracovávať vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu v prípade, že ste v minulosti udelili súhlas s takým spracovaním a tento súhlas odvoláte.

 1. Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a nápravu všetkých nepresností týkajúcich sa vašich osobných údajov. Máte tiež právo obmedziť spracovávanie vašich osobných údajov, previesť vaše osobné údaje na iného správcu, pokiaľ to právne predpisy umožňujú, alebo nechať vaše osobné údaje zmazať v tých prípadoch, kedy nám právne predpisy neukladajú naďalej vaše osobné údaje spracovávať.

Pokiaľ máte akýkoľvek problém alebo sťažnosť ohľadom toho, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás. V prípade, že sa nám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na Úrad na ochranu osobných údajov na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 1. Ako nás kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov, zašlite, nám, prosím, email na adresu info@ termoo.sk alebo list na vyššie uvedenú poštovú adresu.

 1. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Môžeme pravidelne uskutočňovať zmeny tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Všetky nové verzie tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov zverejníme na našich webových stránkach.

 •  

  +420 739 468 412

 •  

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 •  

  Ohradní 1440/2a, Praha 4